Hastane Proje Danışmanlığı

Reanimed bir hastane projesi’nde mimari projelerin planlama safhasından itibaren hastane sahibinin talepleri doğrultusunda mahallerin uygunluğu, ergonomi, fonksiyon ve hasta trafiği kontrolü, elektrik ve mekanik proje kontrolü, tıbbi cihazların seçimi, satın alma ve montaj aşamalarında danışmanlık görevi üstlenmektedir.

Reanimed, Projenin planlanan zamanda tamamlanabilmesi için yüklenici ve taşeronlar arasında koordinasyonu sağlar ve işlerin teknik ve tıbbi standartlara uygunluğunu kontrol eder.

Hastane lokasyonuna ve hasta sayısına bağlı olarak teknik birimlerin, ameliyathane, yoğun bakım, klinikler ve polikliniklerin planlanmasını, bu hizmetler için gereken ekipmanların belirlenmesi ile, ekipmanların fiziki gereksinimleri ve boyutları dikkate alınarak, fonksiyonel planlardan kesin yerleşim planlarına geçilmesi ve mekanların ölçülendirilmesi sağlanır.

Hastanede her bir bölümde bulunması gereken tıbbi veya diğer cihaz, mobilya ve sair ekipmana ait mahal bazında listeler hazırlanır.

Cihazların seçiminde hastane sahibiyle birlikte belirlenecek kalite/fiyat kriterlerine göre katalog ve broşürler derlenir. Burada amaç talep edilen kalitede ekipmanın en uygun fiyatla tedariğinin sağlanması ve yatırım miktarının minimize edilmesidir.

Hızlı İletişim